NIVELUL LICEAL – PROFIL PEDAGOGIC

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A 2022-2023

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

ETAPA a II-a, 4 – 5 IULIE 2022

STR. ZBORULUI 7-9

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • carte de identitate sau certificat de naştere;
 • carnet de note vizat pe anul şcolar în curs, din care să reiasă media 10 la purtare şi media generală mai mare de 8,50 pentru clasele V – VIII.

Documentele se trimit pe adresa secretariat@anastasiapopescu.ro, însoțite de numărul de telefon al unuia dintre părinți.

Detaliile probelor se află în documentul pe care îl puteți descărca aici.

II. PROGRAMAREA PROBELOR

LUNI, 04 IULIE 2022

Ora 09.00 – proba de APTITUDINI  FIZICE (probă de grup)

Materiale necesare:

proba de APTITUDINI FIZICE: echipament sportiv

MARȚI, 05 IULIE 2022

Ora 09.00 – proba de APTITUDINI MUZICALE, proba de APTITUDINI ARTISTICE (ARTE PLASTICE) –  probă de grup și proba de INTERVIU

Materiale necesare proba de APTITUDINI ARTISTICE –  în funcție de preferințele candidatului privitor la tehnica de lucru utilizată:

 • bloc de desen A3;
 • creioane de grafit (HB, 2B, 3B) sau pensule și culori de apă (acuarele, tempera, guașă, acrilice);
 • materiale auxiliare (gumă de șters, alte instrumente în funcție de tehnica aleasă).

– proba de INTERVIU:

 • portofoliu cu proiecte, diplome, adeverințe/diplome de voluntariat, lucrări de artă plastică; portofoliul poate fi prezentat în format fizic sau în format electronic (pe un suport de memorie)
 • în măsura posibilităților, recomandare din partea unui profesor sau din partea părintelui duhovnic
 • prezența cel puțin a unuia dintre părinți la proba de interviu, alături de candidat, reprezintă un plus.

Notă: programarea pe ore a candidaților se va face după finalizarea înscrierilor. Candidații vor fi notificați prin sms și e-mail, utilizând datele de contact oferite la înscriere.

Vă rugăm să consultați capitolul PROBELE DE APTITUDINI – DETALII ŞI PROCEDURĂ DE NOTARE, pentru informațiile suplimentare necesare.

III. PROBELE DE APTITUDINI – DETALII ŞI PROCEDURĂ DE NOTARE

1. PROBA DE INTERVIU

Proba constă în:

 • a) participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (va fi verificată capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție);
 • b) lectură expresivă la prima vedere;
 • c) recitarea a două – trei strofe dintr-o poezie (la alegere);

Aptitudinile investigate sunt:

 • abilitățile de comunicare, exprimarea argumentată a unui punct de vedere;
 • dicția.

2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

Proba constă în:

 • a) reproducerea, după model, a două – trei exerciții vizând aparatul locomotor;
 • b) trei – patru elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor gimnaziale, executate izolat;
 • c) alergare 600 m, fără cerință de timp (proba implică efort moderat).

 Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare;
 • starea funcțională a coloanei vertebrale;
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.

3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

Proba constă în realizarea unui studiu de natură statică cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie.

Timpul de lucru: 1h

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • a) Intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci piese, învățate în clasele anterioare;
 • b) Reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • Auzul muzical;
 • Simțul ritmic;
 • Memoria muzicală;
 • Calitățile vocale.

PROCEDURA DE NOTARE ȘI COMISIA

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.
 4. Comisia pentru probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

Aveți întrebări? Ne puteți suna oricând la numărul de telefon 0722805777 

sau ne puteți scrie pe adresa de mail secretariat@anastasiapopescu.ro.

Vă așteptăm cu drag!