NIVELUL LICEAL – PROFIL PEDAGOGIC

EXAMEN DE ADMITERE ÎN CLASA A IX-A, anul şcolar 2018-2019
SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 • carnet de note vizat pe anul şcolar în curs, din care să reiasă media 10 la purtare şi media generală mai mare de 8,50 pentru clasele V – VIII
 • carte de identitate sau certificat de naştere

 

PROBELE DE APTITUDINI – DETALII ŞI PROCEDURĂ DE NOTARE

1. PROBA DE INTERVIU
Proba constă în:
a) participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (va fi verificată capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție);
b) lectură expresivă la prima vedere;
c) recitarea a două – trei strofe dintr-o poezie (la alegere);

Aptitudinile investigate sunt:

 • abilitățile de comunicare, exprimarea argumentată a unui punct de vedere;
 • dicția.

2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE:
Proba constă în:
a) Reproducerea, după model, a două – trei exerciții vizând aparatul locomotor;
b) Trei – patru elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor gimnaziale, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerință de timp (implicând un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare;
 • starea funcțională a coloanei vertebrale;
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.

3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE:
Proba constă în realizarea unui studiu de natură statică cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie.
Timpul de lucru: o oră

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE:
Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:
a) Intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci piese, învățate în clasele anterioare;
b) Reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • Auzul muzical;
 • Simțul ritmic;
 • Memoria muzicală;
 • Calitățile vocale.

 

PROCEDURA DE NOTARE ȘI COMISIA
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.
4. Comisia pentru probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.