Contribuții valabile pentru anul școlar 2024 - 2025

3950 EUR / an școlar (1 septembrie – 30 iunie)

Masa de prânz: 26 RON / zi

Oferta educaţională de bază – profilul pedagogic

Desfăşurarea activităţilor din ciclul achiziţiilor fundamentale – conform Planului cadru de învățământ avizat prin OMECTS nr.  5347/07.09.2011 privind aprobarea planurilor – cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic, pe ariile curriculare.

 • Program educațional: 8.00 – 14.00 /15.00

 • Activități cultural-științifice organizate de școală, cu participare opțională: 15.00 – 18.00

Clasa a IX-a

I. Limba şi Comunicare

 • Limba și literatura română: 3 ore de literatură română + 1 oră de gramatică
 • Limba modernă 1 (limba engleză): 2 ore
 • Limba modernă 2 (limba franceză): 2 ore

II. Matematică şi ştiinţele naturii

 • Matematică: 2 ore
 • Fizică: 1 oră
 • Chimie: 1 oră
 • Biologie: 1 oră

III. Om şi societate

 • Religie: 1 oră
 • Istorie: 1 oră
 • Geografie: 1 oră
 • Socio-umane: 1 oră
 • Discipline psihologice şi pedagogice: 3 ore (Tehnici de comunicare, Introducere în pedagogie)

IV. Arte

 • Educație muzicală: 1 oră
 • Educație plastică: 1 oră

V. Educație fizică și sport

 • Educație fizică: 1 oră

VI. Tehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 2 ore
 • Pregătire practică şi de specialitate: 3 ore
 • Curriculum la decizia școlii: – Limba germană prin teatru: 1 oră
 • Metode și tehnici de învățare: 1 oră

Clasa a X-a

I. Limba şi Comunicare

 • Limba și literatura română: 3 ore de literatură română + 1 oră de gramatică
 • Limba modernă 1 (limba engleză): 2 ore
 • Limba modernă 2 (limba franceză): 2 ore

II. Matematică şi ştiinţele naturii

 • Matematică: 2 ore
 • Fizică: 1 oră
 • Chimie: 1 oră
 • Biologie: 1 oră

III. Om şi societate

 • Religie: 1 oră
 • Istorie: 1 oră
 • Geografie: 1 oră
 • Psihologie: 1 oră
 • Discipline psihologice şi pedagogice: 3 ore (Psihologie, Teoria și practica instruirii)

IV. Arte

 • Educație muzicală: 1 oră
 • Educație plastică: 1 oră

V. Educație fizică și sport

 • Educație fizică: 1 oră

VI. Tehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 2 ore
 • Pregătire practică şi de specialitate: 3 ore
 • Educație antreprenorială: 1 oră
 • Curriculum la decizia școlii: – Limba germană prin teatru: 1 oră
 • Starea de bine: 1 oră

Clasa a XI-a

I. Limba şi Comunicare

 • Limba și literatura română: 3 ore de literatură română + 1 oră de gramatică
 • Metodica predării limbii și literaturii române: 1 oră
 • Limba modernă 1 (limba engleză): 2 ore
 • Limba modernă 2 (limba franceză): 2 ore

II. Matematică şi ştiinţele naturii

 • Matematică: 2 ore
 • Aritmetică: 1 oră
 • Metodica predării activităților matematice: 1 oră
 • Științe ale naturii: 1 oră
 • Metodica predării științelor naturii: 1 oră

III. Om şi societate

 • Religie: 1 oră
 • Istorie: 1 oră
 • Geografie: 1 oră
 • Metodica predării istoriei și geografiei: 1 oră
 • Socio-umane: 1 oră
 • Discipline psihologice şi pedagogice: 3 ore (Managementul clasei de elevi, Psihologia vârstelor)

IV. Arte

 • Educație muzicală și educație plastică: 1 oră
 • Metodica predării educației muzicale și a educației plastice: 1 oră

V. Educație fizică și sport

 • Educație fizică: 1 oră
 • Metodica predării educației fizice: 1 oră

VI. Tehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 1 oră
 • Pregătire practică şi de specialitate: 4 ore
 • Educație antreprenorială: 1 oră
 • Curriculum la decizia școlii:
  – Limba germană prin teatru: 1 oră
  – Istoria pedagogiei românești: 1 oră

Clasa a XII-a

I. Limba şi Comunicare

 • Limba și literatura română: 3 ore de literatură română + 1 oră de gramatică
 • Limba modernă 1 (limba engleză): 2 ore
 • Limba modernă 2 (limba franceză): 2 ore

II. Matematică şi ştiinţele naturii

 • Matematică: 2 ore
 • Aritmetică: 1 oră
 • Științe ale naturii: 2 ore

III. Om şi societate

 • Religie: 1 oră
 • Istorie: 1 oră
 • Geografie: 1 oră
 • Socio-umane: 1 oră
 • Discipline psihologice şi pedagogice: 3 ore (Psihopedagoie specială, Psihologia educației, Didactici inovative în viziune transdisciplinară)

IV. Arte

 • Educație muzicală: 1 oră
 • Educației vizuală: 1 oră

V. Educație fizică și sport

 • Educație fizică: 1 oră

VI. Tehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 1 oră
 • Pregătire practică şi de specialitate: 4 ore
 • Educație antreprenorială: 1 oră
 • Curriculum la decizia școlii:
  – Limba germană prin teatru: 1 oră
  – Alternative educaționale: 1 oră

 

Oferta educaţională de bază – specializările filologie și științe sociale

Desfăşurarea activităţilor din ciclul achiziţiilor fundamentale – conform Planului cadru de învățământ avizat prin OME nr.  3410/16.03.2009 privind aprobarea planurilor – cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretică, profilul umanist, specializările filologie și științe sociale.

 • Program educațional: 8.00 – 14.00 /15.00

 • Activități cultural-științifice organizate de școală, cu participare opțională: 15.00 – 18.00

Clasa a X-a

I. Limba şi Comunicare

 • Limba și literatura română: 4 ore 
 • Limba modernă 1 (limba engleză): 3 ore
 • Limba modernă 2 (limba franceză): 2 ore
 • Limba latină: 1 oră

II. Matematică şi ştiinţele naturii

 • Matematică: 2 ore
 • Fizică: 2 ore
 • Chimie: 1 oră
 • Biologie: 1 oră

III. Om şi societate

 • Religie: 1 oră
 • Istorie: 3 ore
 • Geografie: 2 ore
 • Socio-umane; 2 ore

IV. Arte

 • Educație muzicală: 1 oră
 • Educație plastică: 1 oră

V. Educație fizică și sport

 • Educație fizică: 1 oră

VI. Tehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 1 oră
 • Educație antreprenorială: 1 oră
 • VII. Curriculum la decizia școlii 
 • Limba germană prin teatru: 1 oră
 • Managementul emoțiilor: 1 oră

Clasa a IX-a

I. Limba şi Comunicare

 • Limba și literatura română: 4 ore 
 • Limba modernă 1 (limba engleză): 3 ore
 • Limba modernă 2 (limba franceză): 2 ore
 • Limba latină: 1 oră

II. Matematică şi ştiinţele naturii

 • Matematică: 2 ore
 • Fizică: 2 ore
 • Chimie: 1 oră
 • Biologie: 1 oră

III. Om şi societate

 • Religie: 1 oră
 • Istorie: 3 ore
 • Geografie: 2 ore
 • Socio-umane: 2 ore

IV. Arte

 • Educație muzicală: 1 oră
 • Educație plastică: 1 oră

V. Educație fizică și sport

 • Educație fizică: 1 oră

VI. Tehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 2 ore
 •  
 • VII. Curriculum la decizia școlii 
 • Limba germană prin teatru: 1 oră
 • Educație digitală și abilități media: 1 oră

Activități în completarea ofertei educaționale de bază:

 

 • Aplicarea planului cadru aprobat (30 ore / săptămână)
 • Inteligență emoțională: desfășurarea unor activități de dezvoltare personală sub îndrumarea psihologului școlii.
 • Activități de voluntariat la nivelul unității de învățământ și al comunității locale.
 • Organizarea de spectacole și diverse evenimente culturale în funcţie de momentele importante ale anului, în școală sau în alte spații.
 • Participarea la târguri, festivaluri și expoziţii.
 • Implicarea în campanii sociale sau umanitare.
 • Organizare de Zile ale Ușilor Deschise  cu participarea părinţilor.
 • Vizionare de spectacole de teatru, audierea de concerte.
 • Vizite la muzee şi alte obiective culturale, în funcţie de temele studiate şi de vârsta copiilor.
 • Plimbări în parcuri, la Grădina Botanică, Grădina Zoologică, excursii în București și în afara orașului.
 • Organizarea de festivități dedicate copiilor (zile de naștere, onomastici), în cadrul clasei.
 • Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi, activităţi practice, spectacole.
 • Asistenţă medicală permanentă.

 


 

Şcoala respectă structura anului şcolar aprobată de MEN.
În lunile iulie și august, elevii pot participa la activități de voluntariat în cadrul programului estival.