Asigurarea Calității Mediului Educațional

Cultivând o „etică a dialogului” și „învăţarea semnificativă”, în care elevul percepe motivaţia cunoştinţelor de asimilat, Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” se orientează către o „educaţie pentru valori.”

„Un mediu educaţional de calitate – garanţia unei educaţii de calitate”

Viziune

Viziunea Liceului Pedagogic „Anastasia Popescu” este exprimată în cuvintele lui Louis D’Hainaut: “punctul central al demersului didactic trebuie sa fie elevul, nu materia…. și, când se vorbește de conţinutul curriculumului trebuie să înţelegem că nu este vorba de enunţări de materii de învăţat, ci de scopuri exprimate în termeni de competenţe, moduri de a acţiona sau de a şti în general ale elevului”.

Şcoala noastră s-a constituit pe terenul aspiraţiilor către un învăţământ integrat, care să valorifice buna tradiţie a şcolii româneşti, asumând-şi totodată cele mai moderne mijloace şi căi de abordare a actului didactic. Relaţia profesor – elev se bazează pe respect, comunicare permanentă şi empatie, urmărind să le dezvolte elevilor competenţe care să îi facă să capete independenţă, autocontrol şi să le creeze capacitatea de a relaţiona fără inhibiţii, dar cu discernământ.

Misiune

Raportul Anual de Evaluare a Calității
pentru anul școlar 2021 – 2022, finalizat la data de 13 octombrie 2022