NIVELUL LICEAL – PROFIL PEDAGOGIC

ADMITEREA 2023-2024 

PENTRU SPECIALIZĂRILE:

A. ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

B. EDUCATOR-PUERICULTOR

Sesiunea a II-a: 5 și 6 iulie 2023, Str. Zborului nr. 7-9

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • carte de identitate sau certificat de naştere;
 • Foaie matricolă unde să apară clasele V – VIII, cu nota la purtare 10 în toți anii și rezultatul detaliat de la Evaluarea Națională;

Documentele se trimit pe adresa secretariat@anastasiapopescu.ro, sau se depun la secretariatul școlii, însoțite de numărul de telefon al unuia dintre părinți.

Detaliile probelor se află în documentul pe care îl puteți descărca aici.

II. PROGRAMAREA PROBELOR

Miercuri, 5 iulie 2023

Ora 9.00 – proba de APTITUDINI FIZICE (probă de grup)

Materiale necesare:

 •  echipament sportiv

Ora 10.00 –  proba de INTERVIU (individual)

Pentru această probă,  programarea pe ore a candidaților se va face după finalizarea înscrierilor. 

Materiale necesare:

 • portofoliu cu proiecte, diplome, adeverințe/diplome de voluntariat, lucrări de artă plastică; portofoliul poate fi prezentat în format fizic sau în format electronic (pe un suport de memorie)
 • în măsura posibilităților, recomandare din partea unui profesor sau din partea părintelui duhovnic
 • prezența a cel puțin  unuia dintre părinți la proba de interviu, alături de candidat, reprezintă un plus.

Joi, 6 iulie 2023

Ora 9.00 – proba de APTITUDINI ARTISTICE (ARTE PLASTICE) – probă de grup

Materiale necesare :

 • bloc de desen A3;
 • creioane de grafit (HB, 2B, 3B) sau pensule și culori de apă (acuarele, tempera, guașă, acrilice);
 • materiale auxiliare (gumă de șters, alte instrumente în funcție de tehnica aleasă).

Intervalul 11.00-12.00/ 12.30  – proba de APTITUDINI MUZICALE (individual)

Pentru această probă,  audierea candidaților se va face pe măsură ce fiecare încheie lucrarea de artă plastică, dar și ținând cont de programarea inițială, din ziua anterioară. 

Candidații vor fi notificați prin sms și e-mail, utilizând datele de contact oferite la înscriere.

Vă rugăm să consultați, în pagina următoare, capitolul III. PROBELE DE APTITUDINI  DETALII ŞI PROCEDURĂ DE NOTARE, pentru informațiile suplimentare necesare.

III. PROBELE DE APTITUDINI  DETALII ŞI PROCEDURĂ DE NOTARE

 1. PROBA DE INTERVIU

Proba constă în:

 • a) participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (va fi verificată capacitatea de a aduce

argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție);

 • b) lectură expresivă la prima vedere;
 • c) recitarea a două – trei strofe dintr-o poezie (la alegere); Aptitudinile investigate sunt:
 • abilitățile de comunicare, exprimarea argumentată a unui punct de vedere;
 • dicția.
 • PROBA DE APTITUDINI FIZICE

Proba constă în:

 • a) reproducerea, după model, a două – trei exerciții vizând aparatul locomotor;
 • b) trei – patru elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor gimnaziale, executate izolat;
 • c) alergare 600 m, fără cerință de timp (proba implică efort moderat). Aptitudinile investigate sunt:
 • memorie motrică și coordonare; starea funcțională a coloanei vertebrale;
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.
 • PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

Proba constă în realizarea unui studiu de natură statică cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie. Timpul de lucru: 2 ore

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
 • PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • a) Intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci piese, învățate în clasele anterioare;
 • b) Reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. Aptitudinile investigate sunt:
 • Auzul muzical; Simțul ritmic; Memoria muzicală;
 • Calitățile vocale.

.

PROCEDURA DE NOTARE ȘI COMISIA

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și puericultor-educatoare.
 4. Comisia pentru probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

Aveți întrebări? 

Ne puteți suna oricând la numerele  0725 519 386 și 0723 224 247

sau ne puteți scrie pe adresa de mail  secretariat@anastasiapopescu.ro.

Vă așteptăm cu drag!