În seara zilei de 21 decembrie, membrii Corului „Sfânta Elisabeta” al Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din Bucureşti, liceu coordonat de profesoara Monica-Valentina Şerbănescu, l-au vizitat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea Sa i-a întâmpinat în Salonul Sfinţilor Români din Reşedinţa Patriarhală. Elevii s-au aşezat cu frumoasă rânduială, după vârstă şi tonalitatea vocii, în jurul bradului împodobit, intonând colinde tradiţionale, ce amintesc de minunea Întrupării Fiului lui Dumnezeu, care S-a făcut Om pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

În cuvântul de binecuvântare rostit la finalul momentului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe micii colindători, spunându-le că ei se aseamănă cu cetele îngereşti care au înălţat cântări de laudă la Naşterea Mântuitorului în Betleemul Iudeii. „Când Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut într-o peşteră de lângă Betleem, au cântat îngerii: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Aşadar, cetele de îngeri au cântat mai întâi şi au vestit păstorilor, care erau cu oile lângă Betleem, iar păstorii au vestit locuitorilor. Şi noi facem asemenea. Colindătorii îi reprezintă pe îngerii din ceruri, păstorii sunt preoţii de la biserică, şi ei vin cu icoana Naşterii Domnului în ajunul Crăciunului şi anunţă Naşterea Pruncului Iisus. Voi sunteţi reprezentanţii sfinţilor îngeri din ceruri. În Sfânta Scriptură se spune că erau cete de îngeri, nu unul singur, nici doi-trei, ci cete de mai mulţi, aşa cum sunteţi şi voi. Vă felicităm pentru cântare şi pentru modul cum sunteţi îmbrăcaţi, în costume naţionale din diferite zone”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La final, colindătorii i-au dăruit Întâistătătorului Bisericii noastre o machetă reprezentând corul „Sfânta Elisabeta”, lucrată de către ei manual, iar Preafericirea Sa i-a binecuvântat şi le-a oferit daruri.

Vasile Robert Nechifor