„EDUCAȚIE+”, proiect inițiat de Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” și finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, KA1, Educație școlară, aduce un suflu nou în activitatea școlii noastre prin dezvoltarea abilităților profesorilor de a utiliza metode și instrumente specifice educației non-formale la clasă. 

Un alt obiectiv al proiectului este creșterea capacității școlii de a crea un mediu educațional de calitate, incluziv și diversificat, prin abordarea integrată de către profesori a predării-învățării limbilor străine și a disciplinelor non-lingvistice – CLIL (Content and Language Integrated Learning), în vederea creșterii motivației și implicării elevilor în propria dezvoltare.

„STEM en action” este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, KA229, Proiecte de schimb interșcolar, care își propune să susțină și să introducă în practica educativă a școlilor partenere abordări noi privind învățarea integrată a științelor și a artelor, având ca “numitor comun” Matematica. De asemenea, proiectul urmărește dobândirea de către elevi a abilităților și competențelor de învățare prin cooperare în context European și integrarea TIC și a unor metode non-formale care să faciliteze înțelegerea noțiunilor științifice, prin transferul de cunoștințe de la un domeniu de studiu la altul.

Partenerul Liceului Pedagogic ”Anastasia Popescu” este Colegio El Salvador de Enseñanza Sociedad Cooperativa Limitada din Torrelavega, Spania

  Materialele publicate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeana nu pot fi făcute responsabile pentru modul în care sunt folosite informațiile.

  Articole recente ale proiectelor Erasmus+

  Matematica la Colegio El Salvador

  Matematica la Colegio El Salvador

  Matematica e-n toate, e peste tot în jurul nostru! Ea ne ajută să înțelegem perfecțiunea lumii în care trăim. Șirul lui Fibonacci, în care fiecare numar se obtine adunând numerele anterioare și de unde rezultă secvența: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …, numărul de aur și...

  Muzica – știință și artă

  Muzica – știință și artă

  Trebuie să știți că, în cadrul activității transnaționale Erasmus+, elevii de la Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” participă efectiv la cursuri în Colegio El Salvador și studiază împreună cu prietenii lor spanioli aspecte referitoare la conexiunile dintre științe...

  Magia muzicii la Centrul Botin

  Magia muzicii la Centrul Botin

  „Muzica - știință sau artă?” este o temă a proiectului „STEM en action”, Programul Erasmus+, pe care am aprofundat-o în timpul activității transnaționale care are loc la Colegio El Salvador din Torrelavega, Spania. De data aceasta am fost invitați la Centrul Botin din...

  Lecții de arhitectură prin București

  În cadrul cursului "De-a Arhitectura în orașul meu", elevii claselor a III-a de la Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu" au participat la o expediție prin împrejurimile școlii. Sub îndrumarea doamnei arhitect Simona Luzi, copiii au observat și aplicat ce au învățat în...

  Gramatica limbii germane prin joc și culoare

  Proiectul Educație+, finanțat prin Programul Erasmus+, își pune amprenta din ce în ce mai mult asupra vieții din școala noastră, grație atelierelor de metode și activităților de formare continuă la care au participat profesorii. Elevii claselor a VI-a și VII-a ale...

  Traducem emoticoanele în cuvinte

  Educație+, un plus de calitate și un plus de farmec orelor de clasă! Elevii clasei a V-a de la Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu" şi-au îmbogăţit vocabularul limbii germane cu adjective, substantive și verbe printr-o metodă modernă, dinamică și atractivă. Tot mai...

  Chimie et arts visuels

  Le projet “STEM en action” – un plus de qualité et un plus de charme/ d’attractivité des disciplines de l’aire curriculaire sciences.En l’honneur des 150 années depuis la fabuleuse idée de Mendeleev de réunir/mettre les éléments chimiques connus jusqu’alors dans un...

  STEM en action

  Projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme Erasmus+, KA2 , Partenariats d’échanges inter-scolaires. Les matériaux présentés représentent la responsabilité exclusive de l’équipe de projet, et l’Agence Nationale pour des Programmes...

  Basme în limba germană

  Participarea la atelierele de formare din cadrul proiectului Educație +, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus + au inspirat profesorii să descopere și să utilizeze metode de îmbunătăţire a vocabularului, cooperare și interacțiune. Elevii clasei a III-a...

  Joc de atenție și verificare

  Ne jucăm și germană învățăm! "Bătălia mesei" - joc de atenție și de verificare a nivelului de înțelegere a unor cuvinte din limba germană. Proiectul Educație +, finanțat prin Programul Erasmus +, își pune amprenta din ce în ce mai mult asupra vieții din școala...

  Revista în limba engleză

  Our E-ZINE -NOW AND THEN-Click to read this book, made with Book Creatorhttps://read.bookcreator.com În cadrul clubului de limba engleză "First Steps to Success, 3rd step - GO!", elevii de la clasele a III-a şi a IV-a de la Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” au...

  Ateliere de metode în cadrul proiectului Educație+

  Proiectul EDUCAȚIE +, inițiat de Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” și finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, KA1, Educație școlară, aduce un suflu nou în activitatea școlii noastre prin dezvoltarea abilităților profesorilor de a utiliza metode și...

  L’ouverture du projet ,,STEM en action ”

  L'ouverture du projet ,,STEM en action ” , finnancé dans le Programme ERASMUS + KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires, a eu lieu à La Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest. Situé au centre ville, en face du Musée National d'Art, ce superbe...

  Lansarea proiectului ”Stem en action”

  Marți, 6 noiembrie 2018, a avut loc lansarea Proiectului Erasmus + cu denumirea STEM EN ACTION, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea K2, proiecte de schimb interșcolar. Au participat...

  Lansarea proiectului ”Stem en action”

  Liceul Pedagogic Ortodox ”Anastasia Popescu” din București (str. Zborului nr. 7 – 9) lansează proiectul STEM EN ACTION, în cadrul evenimentelor dedicate EDUCAȚIEI. Marți, 6 noiembrie 2018, la ora 16.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București...