Activităţi diseminate : Harta mentală, Eu desenez ceea ce tu îmi descrii şi Comunicarea folosind imaginile
Curs de formare cu patru module intitulat : “Invăţarea altfel : exploatarea creativităţii pentru dezvoltarea comunicării orale și scriseˮ
Instituţie organizatoare : Francophonia
Perioada de desfăşurare : 6-17 august 2018

Centrul Universitar Mediteranean-Conferința de Neuropedagogie


Proiect : EDUCAȚIE+, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1, Educație Școlară
In cadrul celor patru module ale cursului de formare “Invăţarea altfel : exploatarea creativităţii pentru dezvoltarea comunicării orale și scriseˮ derulat la Nisa în perioada 6-17 august 2018, organizat de Francophonia, în cadrul proiectului EDUCAȚIE+, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1, Educație Școlară, am participat la numeroase activităţi ludice, interactive, de învăţare a limbii franceze, care pot fi aplicate cu succes la diferite niveluri de vârstă în învăţarea limbilor străine, dar şi a altor discipline. Activităţile propuse valorifică alternative la comunicarea frontală, şi stimulează implicarea concomitentă a tuturor elevilor, sau a cât mai multora dintre ei la procesul de învăţare.
Una din activităţile diseminate, ce poate fi implementată cu succes la nivelul clasei de elevi, este : Harta mentală ce ne-a fost prezentată în cadrul modulului “Dinamizarea practicilor (activităţilor) orale în cadrul orelor de limba francezăˮ de Halyna KUTASEVYCH, cadru universitar la Universitatea Yuriy Fedkovych din Ucraina. Această activitate permite o bună sistematizare a informaţiei, implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare şi posibilitatea fixării din clasă a unei părţi din informaţie.
Se împarte un text în părţi egale ( spre exemplu un articol legat de vacanţele francezilor); avem 3 grupe (numărul de grupe este adaptat în funcţie de nevoile concrete existente la nivelul clasei de elevi, dimensiunea şi complexitatea textului, nivelul de vârstă, de limbă etc.), fiecare grupă primește o bucată : buget alocat, destinatii, planificare. De la tema centrală, în cazul de faţă – vacanţele francezilor, pornesc 3 structuri arborescente/ scheme de la general și esenţial către detalii.
Fiecare echipă își structurează bucata primită, rezumând și reprezentând schematic, tot ce este mai important. Membrii echipei vin la tablă, și, pornind de la tema centrală, reprezintă grafic sub formă arborescentă, de la general, către detalii și prezintă colegilor. Se derulează un demers de colectare, rezumare și prezentare.
Demersul este cooperativ. Copiii sunt implicaţi efectiv, activ, toată clasa lucrează. In cazul unui roman sau al unei povești – o echipă se ocupă de biografia autorului, alţii de personajele pozitive, alţii de personjele negative, o echipă de prezentarea acţiunii, etc.
Activitatea Eu desenez ceea ce tu îmi descrii, propune lucrul în binom, clasa de elevi se împarte în perechi.
In cadrul fiecărui binom unul dintre parteneri poate vizualiza imaginea desenată sau expusă de profesor la tablă, celălalt nu o poate vizualiza. Cel care poate vizualiza va descrie în limba străină colegului aflat cu spatele elementele din imaginea afişată la tablă, iar colegul va desena după descriere.
La finalul activităţii se confruntă imaginea afişată/ desenată de profesor la tablă, cu cele realizate de fiecare binom. Este foarte utilă la limbile străine, spre exemplu pentru spaţialitate, figuri geometrice etc.
Activitate – Comunicarea folosind imaginile, diseminată de doamna formatoare Christine Thibaudier-Ness din Canada, în cadrul modulului care a dat numele cursului de formare în domeniul activităţilor ludice : “Invăţarea altfel : exploatarea creativităţii pentru dezvoltarea comunicării orale și scriseˮ. Se distribuie un număr de imagini, egal cu numărul de perechi ce pot fi formate la nivelul clasei de elevi – spre exemplu 10 imagini pentru 10 perechi, în cazul unei clase de 20 de elevi. Fiecare elev alege o imagine şi se aşază în faţa altuia, formându-se două rânduri aflate faţă în faţă. Numai elevii de pe o parte se deplasează, pentru a comunica consecutiv cu toţi elevii aflaţi în faţa lui. De fiecare data, fiecare nou partener îşi explică alegerea în 30 de secunde. Fiecare se exprimă în limba franceză, elevii învaţă să-şi descrie sentimentele, să descrie o imagine dată, să asculte fără să întrerupă etc. Aflat în faţa unui nou partener elevul va trebui să-i prezinte aceeaşi imagine, să-i explice alegerea făcută, şi va descoperi mai multe detalii, şi modalităţi de prezentare, ceea ce îi va permite să comunice liber în limba franceză, folosind diferite expresii şi structuri, fără a descrie de două ori aceeaşi imagine în mod identic.
Având în vedere rezultatele nenumăratelor studii europene care arată că învățarea limbilor străine de la vârste fragede contribuie semnificativ la dezvoltarea intelectului, consider că activitățile la care am participat în cadrul cursului m-au ajutat să deprind abilități de a integra metodele cu caracter ludic în contextul predării-învăţării timpurii a limbii franceze și să aleg cele mai adecvate activități care vor facilita dezvoltarea exprimării orale în limba franceză la elevii de vârstă preșcolară și școlară mică.

prof. Miruna Elena Lonean
Liceul Pedagogic Anastasia Popescu
sectorul 2, București

Bibliografia:

KUTASEVYCH, Halyna, Note de curs, Nisa, 2018
THIBAUDIER-NESS, Christine, Note de curs, Nisa, 2018
EDUCAȚIE+, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1, Educație Școlară
Materialele prezentate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeana nu pot fi făcute responsabile pentru modul în care sunt folosite informațiile.