METODOLOGIA de înscriere și selecție a grupului țintă, în vederea participării la mobilități transnaționale în cadrul proiectului „STEM en action” finantat Programului Erasmus +, acțiunea K229 – parteneriate de schimb interșcolar

CUPRINS

A. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

B. ETAPELE SELECȚIEI ȘI DURATĂ

C. CRITERIILE DE SELECȚIE

D. MODALITATEA DE SELECȚIE

E. RESPONSABILI

F. TRANSPARENȚĂ

G. EGALITATE DE ȘANSE ȘI NONDISCRIMINARE

A. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR:
Pentru a se înscrie în echipa de elevi care vor participa la mobilități în cadrul proiectului, cei interesați trebuie să verifice dacă îndeplinesc condițiile de grup țintă detaliate mai jos:

 1. Face parte din categoria de grup țintă vizată de proiect: elevi ai Liceului Pedagogic Anastasia Popescu;
 2. Manifestă interes pentru implicarea în activitățile transnaționale și interes pentru dezvoltarea personală;
 3. Are vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani;
 4. Dovedește acordul scris al familiei pentru a participa la mobilitate și pentru a găzdui colegi din școala parteneră, care vor participa la activitățile de schimb
  Etapele înscrierii:
  1- Completarea unui chestionar cu privire la interesul pentru activităților proiectului și pentru participarea la mobilități – ianuarie 2019:
  2- Înscrierea se va face la profesorii diriginți, care vor întocmi o listă – ianuarie 2019
  3 – Depunerea angajamentului scris al părinților din care să reiasă că sunt dispuși să găzduiască un elev corespondent – ianuarie 2019
 5. B. ETAPELE SELECȚIEI ȘI MODALITATEA DE SELECȚIE

Selecția grupului țintă, în vederea participării în cadrul proiectului, se va realiza prin lansarea / derularea unui apel de selecție.
Pe durata acestui apel se vor derula următoarele activități:

 1. prelucrarea chestionarelor – ianuarie 2019;
 2. înregistrarea, centralizarea și verificarea acordurilor familiilor din care să reiasă că sunt dispuse să găzduiască un elev corespondent- ianuarie 2019;
 3. comunicarea rezultatelor intermediare, prin afisare în clase 1 februarie 2019;
 4. susținerea unui interviu în limba proiectului sau în limba engleză februarie 2019;
 5. comunicarea rezultatelor finale – martie 2019;

C. CRITERIILE DE SELECȚIE

 1. Are vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani;
 2. Manifestă interes pentru implicarea în activitățile locale ale proiectului și interes pentru dezvoltarea personală;
 3. Dovedește competențe de comunicare în limba franceză sau engleză
 4. Dovedește acordul familiei pentru a participa la mobilitate și pentru a găzdui colegi din școala parteneră care vor participa la activitățile de schimb

D. RESPONSABILI
Pentru realizarea etapelor / acțiunilor din cadrul prezentei metodologii, în vederea înscrierii, centralizării și verificării documentelor de grup țintă, comisia de selectie va fi alcătuită din următorii membri:

 • Directorul general al școlii
 • Coordonatorul de proiect
 • Coordonatorul științific al proiectului
 • Profesor de matematică
 • Profesorul de fizică
 • Profesorul de biologie
 • Profesorul de arte plastice
 • Profesorul de muzică

E. TRANSPARENȚĂ
Metodologia de înscriere și selecție a grupului țintă și lista cu persoanele înscrise în cadrul proiectului și participante va fi disponibilă online.

Informații despre apelul de selecție, perioada de înscriere, documentele necesare vor fi diseminate în mod transparent, pe durata campaniei de informare, prin postări/mesaje periodice, disponibile în sălile de clasă și la avizierul proiectului.

F. EGALITATE DE ȘANSE ȘI NONDISCRIMINARE

Proiectul ”STEM en action” va asigura acces egal și nediscriminatoriu pentru toți elevii interesați de a participa în cadrul activităților de mobilitate, cu respectarea condițiilor de apartenență la grupul țintă și a pașilor/etapelor de înscriere.

Director general,
prof. Monica Valentina Serbanescu

Coordonator de proiect
prof. Sanda Ghioaldă