PROFIL UMAN, SPECIALIZĂRILE:

A. FILOLOGIE

B. ȘTIINȚE SOCIALE

vineri, 24 mai 2024, Str. Zborului nr. 7-9

A. SPECIALIZAREA FILOLOGIE

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

• Carte de identitate sau certificat de naştere;

• Adeverință din care să reiasă situația școlară pentru clasele V – VIII sau carnetul de note completat și vizat la zi; alături de alte considerente, pentru acceptarea candidaturii, nota 10 (zece) la purtare în toți anii de școală este obligatorie.

Documentele se trimit pe adresa secretariat@anastasiapopescu.ro sau se depun la secretariatul din str. Zborului nr. 7-9, însoțite de numărul de telefon al unuia dintre părinți, până joi, 23.05.2024, ora 16.00.

II. PROGRAMAREA PROBEI DE ADMITERE, DETALII ȘI PROCEDURĂ DE NOTARE

Vineri, 24 mai 2024, ora 14.00

PROBA DE INTERVIU

Condiții de examen:

  • Candidații vor intra în sala de examen pe rând, în ordine  alfabetică, conform programării;
  • Este obligatorie prezența cel puțin a unuia dintre părinți.

Materiale necesare:

• Portofoliu cuprinzând diplome diverse și atestate de performanță, prin care să se evidențieze implicarea în diferite proiecte, activități de voluntariat în zonele de interes etc.

• În măsura posibilităților, recomandare din partea părintelui duhovnic.

Proba constă în:

• participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (va fi verificată capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

• abilitățile de comunicare, exprimarea argumentată a unui punct de vedere;

• dicția.

Procedura de notare și comisia:

1. Rezultatul probei se apreciază cu „admis” sau „respins”.

2. Respingerea la această probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la examenul de admitere.

3. Nu se admit contestații la proba de interviu pentru specializarea Filologie.

4. Comisia pentru proba de interviu este alcătuită din doi profesori de specialitate – un profesor de gimnaziu și unul de liceu.

5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

B. SPECIALIZAREA ȘTIINȚE SOCIALE

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

• Carte de identitate sau certificat de naştere;

• Adeverință din care să reiasă situația școlară pentru clasele V – VIII sau carnetul de note completat și vizat la zi; alături de alte considerente, pentru acceptarea candidaturii, nota 10 (zece) la purtare în toți anii de școală este obligatorie.

Documentele se trimit pe adresa secretariat@anastasiapopescu.ro sau se depun la secretariatul din str. Zborului nr. 7-9, însoțite de numărul de telefon al unuia dintre părinți.

II. PROGRAMAREA PROBEI DE ADMITERE, DETALII ȘI PROCEDURĂ DE NOTARE

Vineri, 24 mai 2024, ora 14.00

PROBA DE INTERVIU

Condiții de examen:

  • Candidații vor intra în sala de examen pe rând, în ordine  alfabetică, conform programării;
  • Este obligatorie prezența cel puțin a unuia dintre părinți.

Materiale necesare:

Portofoliu cuprinzând diplome diverse și atestate de performanță, prin care să se evidențieze implicarea în diferite proiecte, activități de voluntariat în zonele de interes etc.

• În măsura posibilităților, recomandare din partea părintelui duhovnic.

Proba constă în:

• participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (va fi verificată capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

• abilitățile de comunicare, exprimarea argumentată a unui punct de vedere;

• dicția.

PROCEDURA DE NOTARE ȘI COMISIA

1. Rezultatul probei se apreciază cu „admis” sau „respins”.

2. Respingerea la această probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la examenul de admitere.

3. Nu se admit contestații la proba de interviu pentru specializarea Științe sociale.

4. Comisia pentru proba de interviu este alcătuită din doi profesori de specialitate – un profesor de gimnaziu și unul de liceu.

5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

Aveți întrebări?

Ne puteți suna oricând la numerele  

0725 519 386 și 0723 224 247

sau ne puteți scrie pe adresa de mail

secretariat@anastasiapopescu.ro.

Vă așteptăm cu drag!