Începând cu anul școlar 2018-2019, Liceul Pedagogic ”Anastasia Popescu”, a devenit beneficiarul unei finanțări europene în cadrul Programului Erasmus+ acțiunea K2, proiecte de schimb interșcolar, care presupune zece mobilități ale elevilor.
Proiectul STEM en action se va derula pe o perioadă de 24 de luni, în parteneriat cu Colegio El Salvador de Enseñanza Sociedad Cooperativa Limitada din Torrelavega, Spania, instituție de învățământ cu care școala noastră are de mai mulți ani o bogată colaborare.
Scopul proiectului este să susțină și să introducă în practica educativă a școlilor partenere abordări noi privind învățarea integrată a științelor și a artelor, având ca “numitor comun” Matematica, dobândirea de către elevi a abilităților și competențelor de învățare prin cooperare în context European, integrarea TIC și a unor metode nonformale care să faciliteze înțelegerea noțiunilor științifice, prin transferul de cunoștințe de la un domeniu de studiu la altul.

II. Activitățile propuse, în vederea atingerii obiectivelor, sunt:
a) Selecția a 10 elevi din fiecare scoală parteneră, care vor participa la o activitate de mobilitate în școala parteneră, timp de 12 zile;
b) Participarea elevilor la activități integrate, STEM și arte, în cadrul școlii gazdă;
c) Susținerea unor activități trans-disciplinare prin corelarea STEM – arte, în școlile partenere, 1 ora/săptămâna, timp de 24 de luni, care vor aborda următoarele teme:

 • Arhitectura -simetrie si asimetrie,
 • Muzica – știință sau artă
 • Fractalii – natură, artă, știință,
 • Clădiri ecologice,
 • STEM în bucătărie,
 • Cosmopoezie,
 • Matematica în aer liber.
  d) Dezvoltarea unei programe transdisciplinare (matematica, științe și arte) parte a curriculumului la decizia şcolii, în școala din România și pilotarea acestei programe în anul școlar 2019-2020, 1 ora/săptămână;
  e) Realizarea în comun a unui ghid metodologic pentru profesori (în format digital și letric), cu privire la predarea integrata STEM – arte, în primul an de proiect;
  f) Realizarea în comun a unui caiet pentru elevi (în format digital și letric), cu utilitate in predarea integrată STEM – arte,
  g) Crearea de instrumente și materiale de predare, învățare, evaluare şi examinare, în format digital și stocarea lor în Twinspace
  h) Activități comune intre elevi în spațiul virtual eTwinning, o dată/lună