Zilele Educației Ortodoxe la Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” au prilejuit lansarea „Ghidului de activități interdisciplinare pentru profesori”, produs final al proiectului „STEM en action” din cadrul Programului Erasmus+, KA2, Parteneriate de schimb interșcolar.
Ghidul, un adevărat proiect în proiect, este rezultatul activității elevilor și profesorilor celor două școli partenere, Colegio „El Salvador de Enseñanza” din Torrelavega, Spania și Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”  din București, pe parcursul a doi ani de activitate comună de învățare prin cooperare în domeniul STEM. Stiința, tehnologia, ingineria și matematicile și-au dat mâna cu artele și cu rafinamentul cosmopoeziei într-o manieră transdisciplinară, pentru a motiva elevii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani să se implice în aceste domenii.
Activitățile propuse îi vor provoca pe elevi să aplice cunoștințele științifice și artistice dobândite anterior în situații reale din viața de zi cu zi, le vor dezvolta spiritul practic și le vor stârni curiozitatea. Felicitări membrilor echipei de proiect și tuturor celor care i-au susținut!
Click aici pentru site-ul dedicat proiectului